Strzeż się - „Starsza pani wnika"!

Starsze kobiety są niewidzialne. Przemykają bokiem, mówią cichymi głosami, czasem tylko ktoś ustąpi im miejsca w autobusie.

Rzadko się ich słucha, rzadko z nimi rozmawia, a nawet jeśli, to rzadko bierze się pod uwagę ich poglądy.

Bycie niewidzialną musi być strasznie irytujące, może się stać jednak wielkim atutem…..